Przedszkole

Przedszkole Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno – Rehabilitacyjne jest placówką niepubliczną działającą od 2004 roku. Prowadzimy pracę wychowawczą, dydaktyczną, opiekuńczą w zakresie wspierania rozwoju dzieci z zaburzeniami rozwojowymi, wymagającymi szybkiej, skutecznej i intensywnej interwencji, umożliwiającej wykorzystanie szansy na osiągnięcie poprawy jeszcze przed osiągnięciem obowiązku szkolnego.

Przedszkole Dysponujemy również pełnymi możliwościami kompleksowej terapii prowadzonej przez wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną, która systematycznie uzupełnia i podnosi swoje kwalifikacje oraz stopnie awansu zawodowego.

Przedszkole W ramach pobytu dzieci w placówce oferujemy także zajęcia rewalidacyjne z psychologiem, pedagogiem, logopedą oraz rehabilitantem, zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka, zajęcia logorytmiczne, religię, współpracujemy z Biblioteką Miejską oraz zaprzyjaźnionymi przedszkolami. W ramach zajęć organizujemy wyjścia do Wojewódzkiego Parku Kultury i Wypoczynku, uczestniczymy w koncertach, przedstawieniach teatralnych organizowanych na terenie naszej placówki.

Przedszkole Posiadamy stanowiska komputerowe oraz bogaty zasób programów dydaktycznych, pomocy edukacyjnych, dostęp do literatury fachowej i dziecięcej.

Przedszkole Działamy w ścisłej współpracy z Samodzielnym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych i korzystamy z jego bazy terapeutyczno – rehabilitacyjnej. Przedszkole jest placówka nieodpłatną. Rodzice ponoszą jedynie koszty związane z wyżywieniem.

Placówka jest czynna w godzinach od 7.30 do 16.30.
Liczba dzieci w grupie do 8.

Dokumenty do pobrania:Formularze:

SORO Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach
realizuje usługi dla dzieci i młodzieży finansowane przez:
Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Śląski Katowice, Urząd Miasta Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski, Urząd Miasta Chorzów, Urząd Miasta Świętochłowice

Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne
prowadzi:
Wychowanie Przedszkolne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacje – finansowane przez Wydział Edukacji Miasta Katowice