Świadczymy usługi z zakresu ochrony zdrowia:

 • Poradnia rehabilitacyjna dla dzieci
 • Poradnia logopedyczna dla dzieci
 • Pracownia fizjoterapii
 • Rehabilitacja dzieci z zaburzeniami wieku rozwojowego w Ośrodku, w ramach której działają specjaliści:
  • Rehabilitacji dziecięcej
  • Neurologii dziecięcej
  • Pediatrii
  • Fizjoterapii
  • Fizykoterapii
  • Logopedii
  • Psychologii
  • Pedagogiki specjalnej
  • Biofeedbacku

Inne usługi:

 • Pobyt dzienny – objęcie kompleksową rehabilitacją w formie pobytu w ośrodku
 • Program rehabilitacji – objecie programem terapeutyczno-rehabilitacyjnym realizowanym w formie wizyt ambulatoryjnych
 • Poradnictwo psychologiczne dla dzieci i rodziców
 • Grupa wsparcia dla rodziców
 • Gimnastyka korekcyjna wad postawy realizowana w formie indywidualnej i grupowej
 • Trening Umiejętności Społecznych
Istnieje możliwość zapisania Państwa dziecka na pobyt dzienny do naszego Ośrodka.

W ramach pobytu oferujemy wielospecjalistyczną i fachową opiekę. Dziecko ma możliwość skorzystania z następujących rodzajów terapii i zajęć:

 • Rehabilitacja ruchowa indywidualnie dobrana do potrzeb pacjenta
 • Pełny zakres fizykoterapii (magnetoterapia, laseroterapia, światłolecznictwo, ultradźwięki, hydroterapia)
 • Masaż leczniczy
 • Indywidualne zajęcia z logopedą i psychologiem, terapia neurobiofeedback.
 • Terapia zajęciowa na sali dziennego pobytu prowadzona przez pedagoga indywidualne i grupowe zajęcia z arteterapii.

Oprócz zajęć terapeutycznych dzieci uczestniczą w licznych imprezach kulturalnych i rozrywkowych na terenie i poza terenem Ośrodka, nawiązując nowe kontakty i poszerzając swoje doświadczenia społeczne.

Zapewniamy miłą i sympatyczną atmosferę.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z naszej oferty.

Szczegółowe informacje pod numerem 322 504 501 w. 1 lub w. 9 oraz rejestracja ogólna w. 2 w godzinach 8-18

KATOWICKA FUNDACJA POMOCY DZIECIOM KALEKIM (NIEPEŁNOSPRAWNYM) w Samodzielnym Ośrodku Rehabilitacyjno-Oświatowym dla Dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka realizuje od 01.04.2019 do 31.03.2020 roku projekt finansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Katowicach pt. "Kompleksowa – wielospecjalistyczna - ciągła rehabilitacja osób niepełnosprawnych" w ramach działania SAMODZIELNI i SKUTECZNI.

SORO Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach
realizuje usługi dla dzieci i młodzieży finansowane przez:
Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Śląski Katowice, Urząd Miasta Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski, Urząd Miasta Chorzów, Urząd Miasta Świętochłowice

Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne
prowadzi:
Wychowanie Przedszkolne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacje – finansowane przez Wydział Edukacji Miasta Katowice