SAMODZIELNY OŚRODEK
REHABILITACYJNO-OŚWIATOWY
DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH
CENTRUM ROZWOJU DZIECKA
(SORO)

REHABILITATION AND EDUCATION CENTER
FOR DISABLED CHILDREN

40-887 KATOWICE
UL. UŁAŃSKA 5A

NIP 634-23-40-280
REGON 270189910-00022

Ośrodek jest czynny w godzinach 8.00 – 19.00

- Rejestracja medyczna: 8.00 – 18.00
- Planowanie Ośrodek: 8.15 – 17.30
- Planowanie Przedszkole: 7.15 – 14.15
- Administracja: 7.15 – 14.15


CENTRALA TELEFONICZNA NUMERY:

32 250 45 01, 32 250 45 02, 32 250 44 99

Numery wewnętrzne:
1 - Informacja o zakresie usług
2 - Rejestracja ogólna dla pacjentów
3 - Dział Planowania Ośrodek
4 - Dział Planowania WWR (Przedszkole)
7 - Dział księgowości,
e-mail: ksiegowosc@osrodek.katowice.pl
8 - Dział kadr
9 - Inne sprawy
Odwoływanie zabiegów: Tylko dla SMS – 698 722 505

Rachunek bankowy ING Bank Śląski nr: 12 1050 1214 1000 0007 0001 2032

INFORMACJA RODO

Administratorem danych osobowych dla podmiotów:
- Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym),
- Samodzielny Ośrodek Rehabilitacyjno-Oświatowy dla dzieci Niepełnosprawnych Centrum Rozwoju Dziecka,
- Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne,
jest Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym).

Kontakt do Inspektora Danych Osobowych: Aleksander Świerc,
e-mail: iod@osrodek.katowice.pl


Wyświetl większą mapę

Pokaż autobusy z przystanku przy Ośrodku

SORO Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach
realizuje usługi dla dzieci i młodzieży finansowane przez:
Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Śląski Katowice, Urząd Miasta Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski, Urząd Miasta Chorzów, Urząd Miasta Świętochłowice

Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne
prowadzi:
Wychowanie Przedszkolne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacje – finansowane przez Wydział Edukacji Miasta Katowice