Data wpisu: 23.08.2022r.:


Data wpisu: 01.03.2022r.:


Data wpisu: 24.03.2022r.:


Data wpisu: 01.03.2022r.:


Data wpisu: 12.03.2021r.:

Katowicka Fundacja Pomocy Dzieciom Kalekim (Niepełnosprawnym) otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 w ramach działania 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy. Cel Projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi , które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.


Data wpisu: 25.02.2021r.:


Data wpisu: 20.01.2021r.:


PFRON-Wytyczne dotyczące audytu zewnętrznego, Umowa, Oświadczenie o bezstronności, Specyfikacja zapytania ofertowego


Data wpisu: 22.10.2020r.:

INFORMACJA !

Zarząd Fundacji informuje, że na skutek pojawienia się przypadków zakażenia pracowników Ośrodka i Przedszkola wirusem COVID – 19 konieczne jest, aby do odwołania pozostali pracownicy kontynuowali zajęcia z pacjentami w wyznaczonej formie - zdalnej lub mieszanej.

Informujemy również, że ze strony placówek zgodnie z zalecaniami SANEPIDU zostanie przekazana rodzicowi/opiekunowi informacja, że dziecko w zagrożonym okresie miało kontakt z zakażonymi pracownikami.


Data wpisu: 18.05.2020r.:Data wpisu: 05.03.2020r.:Data wpisu: 24.02.2020r.:Data wpisu: 31.01.2020r.:Pobierz wniosek rekrutacyjny


Data wpisu: 18.12.2019r.:
Data wpisu: 18.09.2019r.:Data wpisu: 22.02.2018r.:


Data wpisu: 24.01.2018r.:


Zapytanie ofertowe usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON
Pobierz komplet dokumentów do audytu


Data wpisu: 12.12.2017r.:Data wpisu: 09.03.2016r.:Data wpisu: 29.12.2015r.:Data wpisu: 23.02.2015r.:Data wpisu: 02.02.2015r.:


Zapytanie ofertowe usługi audytu zewnętrznego zadań/projektów finansowanych w części ze środków PFRON


Data wpisu: 17.12.2013r.:


Data wpisu: 23.05.2011r.:

Data wpisu: 18.12.2010r.:
W czasie uroczystego dnia Polskiego Towarzystwa Lekarskiego na Zamku Królewskim w Warszawie w dniu 5 listopada 2010 roku, pracownicy ośrodka zostali uhonorowani dyplomem za otrzymanie nagrody naukowej Polskiego Towarzystwa Lekarskiego Fundacji Aleksandra Gudzowatego.

SORO Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach
realizuje usługi dla dzieci i młodzieży finansowane przez:
Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Śląski Katowice, Urząd Miasta Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski, Urząd Miasta Chorzów, Urząd Miasta Świętochłowice

Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne
prowadzi:
Wychowanie Przedszkolne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacje – finansowane przez Wydział Edukacji Miasta Katowice