W BUTACH DO NIEBA...

Taki tytuł nosiła jedna z publikacji prasowych, opisujących społeczną inicjatywę, zawiązaną na Osiedlu Tysiąclecia w Katowicach. To właśnie w tym miejscu, 15 marca 1989 roku, grupa wolontariuszy, którzy pragną zachować anonimowość, powołała do życia Katowicką Fundację Pomocy Dzieciom Kalekim i Niepełnosprawnym. Ludzie ci, skupieni wokół szlachetnej idei, postawili sobie strategiczny cel: Stworzenie nowoczesnego, profesjonalnego ośrodka rehabilitacyjno-oświatowego dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozpoczęła się szeroko zakrojona akcja społeczna. Szczytny cel przyświecający działaniom fundacji zaskarbił przedsięwzięciu poparcie społeczeństwa. Entuzjastycznie zareagowały media. Wiele firm, zakładów pracy, oraz innych podmiotów prawnych, udzielało niezbędnej pomocy. Dzięki zaangażowaniu zwykłych ludzi, przy budowie ośrodka nigdy nie brakowało rąk do pracy.

Dnia 14 grudnia 1990 roku nastąpiło uroczyste ukończenie inwestycji. Ośrodek wystartował. Do stycznia 1993 roku funkcjonował w ramach struktury ZOZ, a następnie przeszedł pod zarząd KFPDK i w takiej formie funkcjonuje do dziś. Działaniom fundacji przyświecało również założenie stworzenia zaplecza, w postaci profesjonalnie wyszkolonych specjalistów. Pracownicy ośrodka odbywali staże w najlepszych placówkach zagranicznych (w Wiedniu Innsbrucku, Zurychu, Bernie, Bazylei, Aachen, Londynie, Birmingham, Budapeszcie ). Do współpracy zostali również zaproszeni wybitni światowi specjaliści, profesorowie akademiccy medycyny, twórcy nowatorskich metod z zakresu rehabilitacji i fizjoterapii. W ośrodku z inicjatywy fundacji odbyły się 4 prestiżowe, międzynarodowe sympozja z udziałem czołowych specjalistów.

Dzięki KFPDK Katowice zyskały wiekopomną wizytówkę, będącą nie tylko potrzebną i pożyteczną instytucją. Ośrodek stworzony przez fundację jest namacalnym dowodem na to, jak wiele można osiągnąć dzięki zaangażowaniu, wytrwałości i dobrej woli zwyczajnych niezwyczajnych ludzi.

SORO Centrum Rozwoju Dziecka w Katowicach
realizuje usługi dla dzieci i młodzieży finansowane przez:
Narodowy Fundusz Zdrowia Oddział Śląski Katowice, Urząd Miasta Katowice – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski, Urząd Miasta Chorzów, Urząd Miasta Świętochłowice

Specjalistyczne Niepubliczne Przedszkole Edukacyjno-Rehabilitacyjne
prowadzi:
Wychowanie Przedszkolne, Wczesne Wspomaganie Rozwoju, Rewalidacje – finansowane przez Wydział Edukacji Miasta Katowice